Merujuk kepada pesanan sms, email dan pesanan chat persendirian yang telah diedarkan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggungjawab, PR1MA ingin menyatakan bahawa PR1MA tidak meletakkan sebarang tarikh tutup untuk pendaftaran.Rakyat Malaysia dari golongan pertengahan, iaitu berpendapatan dari RM2,500 hingga RM15,000, boleh terus mendaftarmelalui laman web kami www.pr1ma.my pada bila-bila masa. Untuk keterangan lanjut dan sahih layari laman web yang sama.

Login

If you do not have a PR1MA account,
please sign up now